2010

BŘEZEN
Pochod Čertova podkova – 20. března 2010 - KLUB PŘÁTEL DLOUHÝCH KILOMETRŮ (KČT SEDLEC – PRČICE) organizoval 40. ročník pochodu Čertova podkova. Pochod se konal v sobotu dne 20. března 2010, start byl od 7,00 do 10,00 hod v Ateliéru Prčice. V rámci pochodu si v Ateliéru Prčice mohli účastníci prohlédnout výstavu „Krása Sedlce a Prčice na starých fotografiích“.

od 30.3.2010 probíhá úprava našich web-stránek - změní se celkový designe a dojde k doplnění sekce „Muzeum Českého Meránu“, kde budeme prezentovat dostupné historické dokumety – fotografie, pohlednice, pozvánky, plakáty, mapy apod. Úpravu stránek provádí Filip Stočes – děkujeme. Tato aktivita byla podpořena z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna – pro podporu regionů“ v rámci projektu Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice.

KVĚTEN

15. května 2010 od 11,00 hod. (den Pochodu Praha-Prčice) – obecně prospěšná společnost Český Merán organizovala dvě společné akce – Slavnostní otevření vycházkového okruhu městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice a Vernisáž výstavy – Studie obnovy podstavce prčického škrpálu – práce žáků místní základní školy a základní umělecké školy. Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice”, který byl podpořen z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna – pro podporu regionů“.

celý květen - výstava Krásy Sedlce a Prčice na starých fotografiích – v Ateliéru Prčice

28. května 2010 od 17 hod. - v Ateliéru se sešel Vlastivědný spolek Český Merán. Diskutovalo se především o dokončující se expozici historických pohlednic a dobových fotografií.

28. května 2010 od 20 hod. - v rámci Večera pro zahřátí vystoupil v Ateliéru Prčice Jan Řepka – potulný písničkář se srdcem na rtech a nohama v pedálech. Jan Řepka (1982) je potulný písničkář, jehož koncert potěší každého, kdo chová v srdci „staré folkové vlky“ (Dobeš, Merta, Plíhal, Redl), a zároveň si rád poslechne něco nového. Jednotlivé písně doprovází intuitivní kytarovou hrou a přirozeně poutavým hlasem. Původní tvorba se točí kolem věčné osy láska-cesta-svoboda. A k tradičním trubadúrům se Jan Řepka hlásí také „nemoderním“ způsobem dopravy: na koncerty jezdí totiž vlakem nebo na kole.

ČERVEN

pátek 11. června 2010 od 19 hod.- Procházka staletími – koncert smyčcového souboru ZUŠ Sedlec-Prčice v Ateliéru Prčice.

pátek 18. června 2010 od 19 hod.- cestovatelský Večer pro zahřátí. Jitka Kosíková nám představila dvě země – Kambodžu a Vietnam.

sobota 26.6. od 13 hod. - v rámci Derby Sedlec versus Prčice připravila obecně prospěšná společnost Český Merán několik akcí:
- Slavnostní vernisáž trvalé Expozice historických pohlednic
- Vernisáž výstavy Experimentálního ateliéru studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze – „Architektura a nábytek z odpadu“
Součástí akcí byla výstava Krásy Sedlce a Prčice na starých fotografiích.
Tato aktivita byla realizována v rámci projektu „Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice”, který byl podpořen z Programu „ČSOB a Poštovní spořitelna – pro podporu regionů“. Partneři projektu: ČSOB, Nadace VIA, Český Merán o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Ateliér Prčice.


ZÁŘÍ
Začíná rekonstrukce Vítkova náměstí v Prčici.

sobota 18. září 2010 - v Ateliéru Prčice se konal 4. ročník PRČICKÉHO BÁBENÍ 2010, festivalu pro všechny malé i velké. Dopoledne proběhl
turistický pochod Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Odpoledne byl program následující:
Od 14 hodin Veselý klaun – klaunské vystoupení s překvapením na závěr
Od 15 hodin O Martinovi a Barunce – pohádka o tom, jak Martin štěstí a penízky pro svoji Barunku hledal – Divadelní soubor Červený Újezd
Od 16 hodin Čarodějův učeň – úryvky z představení divadelního spolku Našlose Sedlčany
Od 17 hodin Nebreč kvůli deštníku – dívčí divadelní soubor „Rychlé šipky“ z Petrovic
Od 18 hodin La main gauche (v překladu „Levá ruka“) – písně a šansony francouzské hudební skupiny

Pořadateli byli – Český Merán o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Klub českých turistů Sedlec-Prčice. Velmi děkujeme sponzorům – MONÍNEC s.r.o., Trigema a.s., Stavba Barták s.r.o., QUO s.r.o. a Tiskárna Macík s.r.o.

čtvrtek 23. září 2010- v Ateliéru Prčice se konal dobrovolnický den firmy ČSOB a.s. – 3 účastnice. Akce se konala ve spolupráci s Fórem dárců.

PROSINEC
3. prosince 2010 od 19 hod – Autem po Islandu. V rámci Večera pro zahřátí nám Pavel Dohnal s manželkou představil putování „Autem po Islandu“. Akce byla organizována ve spolupráci města Sedlec-Prčice, Ateliéru Prčice a Český Merán o.p.s.

23. 12. 2010 od 19 hod – Předvánoční recitál SLÁVKA KLECANDRA (II. ročník v Ateliéru). Vánoční atmosféru svým vystoupením navodil písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr. Na organizaci se podílely: Ateliér Prčice, Český Merán o.p.s. a Lékárna Mgr. Štěpánky Trnobranské.