Zakladatelé o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Český Merán byla založena 17-ti zakladateli podpisem zakládací smlouvy dne 25. ledna 2001 v Sedlci-Prčici a dne 11. 6. 2001 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze.

Dne 25. 5. 2011 byla v souvislosti s přijetím zákona č. 231/2010 Sb. (kterým byl podstatně novelizován zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) schválena 14-ti zakladateli nová zakládací smlouva.
Aktuálními a u Městského soudu v Praze registrovanými zakladateli Český Merán o.p.s. jsou níže uvedené fyzické a právnické subjekty:

Město Sedlec-Prčice

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim

Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice

Agro Měšetice spol. s r.o.

Farma Prčice spol. s r.o.

Hásek spol. s r.o.

Ing. Zbyněk Kobliha

Antonín Podzimek

Ing. arch. Tomáš Reml

Mgr. Zdeněk Sedláček

Ing. Otto Srb

Jaroslav Krejčí ml.

Jaroslav Krejčí