Projekty 2011

V roce 2011 jsme řešili následující projekty:

Večery pro zahřátí v roce 2011 – jednou měsíčně jsou v Ateliéru Prčice připraveny menší komorní společensko-kulturní akce s kvalitním obsahem. Večery jsou organizované ve spolupráci s Informačním centrem Města Sedlec-Prčice, Český Merán o.p.s. a Ateliérem Prčice. V roce 2011 proběhly následující akce:
- pátek 28. 1. 2011 od 19 hod. – Aby nás nic nebolelo – beseda s uznávaným ortopedem MUDr. Martinem Zahradníkem
- pátek 4. 2. 2011 od 19 hod. – „Povídání o Indii s Mgr. Josefem Bartoškem“.
- pátek 18. 3. 2011 od 19 hod. – „Za všechno mohou novináři“ – beseda o novinařině a focení s publicistou, fotografem a muzikantem Olegem Homolou
- pátek 22. 4. 2011 od 19 hod. – „Povídání o Indii II. s Josefem Bartoškem“.
- pátek 20. 5. 2011 od 19 hod. – „Radostný květen s Amairgilovou harfou“. Večerem nás provedl Ladislav Amairgil Míšek bard Vrchotický, který žije a tvoří ve Vrchoticích u Sedlce-Prčice.
- pátek 18. 11. 2011 od 19 hod. – beseda na téma „Mnoháčkovo Melancholyczské Hezký špatně“.
- pátek 16. 12. 2011 od 19 hod. – „Pohádkový kolovrat a vánoční harfa“.

PRČICKÉ BÁBENÍ 2011 – 5. ročník multikulturního festivalu pro všechny malé i velké proběhl v sobotu 17. září 2011 v Ateliéru Prčice.
Festivalu se zúčastnilo úctyhodných 200 návštěvníků. Celodenní nepřetržitý proud pohádek, her a doplňkových vystoupení začal tradičně dopoledním pochodem Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Odpolední program:
Od 13 hod. Malované děti (malování na obličeje kosmetickými barvami)
Řemeslný jarmark na nádvoří Ateliéru (umělecký kovář, ruční výrobky z dílny Villy Vallily)
Od 14 hod. Jak kovář vyzrál nad čerty – loutkové představení divadelního spolku Našlose ze Sedlčan
Od 14,30 hod. Trakař – divadelní představení Divadla Trakař
Od 15 hod. Kocourkov – divadelní představení Divadla Na kolečku
Od 16 hod. Ta naše vesnička česká – divadelní vystoupení občanského sdružení Oujezdáček z Červeného Újezdu
Od 17 hod. Kroky, které jsme ještě neudělali – pohybové divadlo s živou hudbou souboru MANAZ (ZUŠ Sedlec a ZUŠ Sedlčany)
Od 18 hod. La main gauche (v překladu „Levá ruka“) – písně a šansony francouzské hudební skupiny
Od 20 hod. Diskotéka – hity našeho mládí – hraje DJ James
Sponzory festivalu byly následující organizace – MONÍNEC s.r.o., Trigema a.s., S-B s.r.o., Farma Prčice s.r.o. a Tiskárna Macík s.r.o. DĚKUJEME. Festival každoročně spolupořádají – Český Merán o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Klub českých turistů Sedlec-Prčice.

Předvánoční recitál SLÁVKA KLECANDRA (III. ročník v Ateliéru Prčice) – pátek 23. 12. 2011 od 19 hod. Vánoční atmosféru svým vystoupením navodil písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr. Na organizaci koncertu se podílely: Ateliér Prčice, Český Merán o.p.s. a Lékárna Mgr. Štěpánky Trnobranské.

Realizace aktivit z příspěvku Města Sedlec-Prčice na rok 2011. Finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč byly v roce 2011 využity na dvě základní aktivity:
- Tvorba archivu historických dokumentů – aktualizace softwaru web-stránek www.ceskymeran.cz – sekce Muzeum Českého Meránu.

- Kulturní aktivity. Pokračování v realizaci tradičních kulturních akcí – Večery pro zahřátí (menší komorní společensko-kulturní akce).

Od Nadačního fondu Patronát Sedlčansko jsme v červnu 2009 získali dar ve výši 15.000,- Kč. Předpokládaným termínem realizace aktivit projektu bylo období červen 2009 – květen 2010. Projekt byl nakonec ukončen v prosinci 2011. K časovému posunu došlo zejména z důvodu náročnosti přípravy expozice historických pohlednic a přípravy prezentace archivu historických dokumentů na našich web-stránkách www.ceskymeran.cz. Celkový rozpočet projektu byl 25.306,- Kč. Stanovené cíle projektu byly následující:
První cíl projektu: Organizace kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku – zajištění kontinuity a organizace kvalitních kulturních a společenských aktivit, které v Ateliéru Prčice probíhají pravidelně od roku 2007. Tento cíl projektu se podařilo úspěšně realizovat a Komunitní centrum Ateliér Prčice ve spolupráci s Informačním centrem Města Sedlec-Prčice pravidelně měsíčně (kromě letních prázdnin) nabízí tzv. „Večery pro zahřátí“ a jednou ročně velký podzimní festival „Prčické bábení“.
Druhý cíl projektu: Rozjezd nových dlouhodobých aktivit a zajištění jejich propagace. Tento cíl projektu se podařilo realizovat částečně. Naším původním záměrem bylo uskutečnit několik aktivit – např. tvorbu trvalé expozice regionálního muzea (sběr historických materiálů a exponátů), přípravu a realizaci expozice s názvem „Zmizelí sousedé – vzpomínání na židovskou komunitu v Prčici“, přípravu expozice historických pohlednic, přípravu podzimních a jarních kreativních dílen, podporu vznikajícího loutkového divadla místních ochotníků. Nakonec se podařilo realizovat dvě významné aktivity: přípravu expozice historických pohlednic a prezentaci archivu historických dokumentů na web-stránkách www.ceskymeran.cz.

„Greenways Čertovo břemeno – to nemůžete minout“ – grant Nadace Partnerství. Nadace Partnerství podpořila částkou 50.000,- Kč projekt s názvem „Greenways Čertovo břemeno – to nemůžete minout“. Projekt předložilo Společenství obcí Čertovo břemeno do grantového programu Greenways 2010, který je zaměřen na rozvoj a péči o stezky greenways. Obce Společenství se podílely částkou 56.845,- Kč a celkový rozpočet projektu byl 106.845,- Kč. Časový harmonogram projektu byl v období červenec 2010 – září 2011. Realizované aktivity projektu: U samoty Hvížďalka nedaleko Mezna byl opraven kamenný kříž. Jelikož je zde křižovatka několika turistických tras, bylo toto místo doplněno lavičkou a vysazeny dva kusy břízy bělokoré. Podél pěší turistické trasy z Mezna na Vestec byla provedena výsadba deseti kusů třešní. V Jistebnici na náměstí byly instalovány tři „správné“ stojany na kolo. V osadě Arnoštovice u Heřmaniček byl osazen informační panel. V Sedlci u kostela sv. Jeronýma byly vyměněny dvě lavičky a u jedné z nich doplněna kamenná dlažba. Ve spolupráci s Český Merán o.p.s. bylo v Ateliéru Prčice připraveno prezentační a návštěvnické místo Greenways Praha-Vídeň a Greenways Čertovo břemeno. Proběhly zde zednické práce na úpravě špejcharu a byl vyroben informační panel s mapou Greenways Praha-Vídeň (rozpočet této aktivity byl celkem 20.000,- Kč, z toho dotace činila 50 %). Za finančního přispění podnikatelů v cestovním ruchu byl vydán aktualizovaný propagační leták Greenways Čertovo břemeno.