Projekty 2010

V roce 2010 jsme řešili následující projekty:

Večery pro zahřátí v roce 2010 – jednou měsíčně jsou v Ateliéru Prčice připraveny menší komorní společensko-kulturní akce s kvalitním obsahem. Večery jsou organizované ve spolupráci s Informačním centrem Města Sedlec-Prčice, Český Merán o.p.s. a Ateliérem Prčice. V roce 2010 proběhly následující akce:
- pátek 29. ledna 2010 od 19 hod – Recyklace odpadu v architektuře a designu – Studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze nám představili výsledky svého „Experimentálního atelieru“, jehož tématem byla recyklace odpadu v architektuře a designu.
- pátek 23. 4. 2010 od 19 hod – Zakarpatskou Ukrajinou aneb Po stopách Nikoli Šuhaje. Studenti sedlčanského gymnázia putovali v létě 2009 tajemným hornatým krajem Zakarpatské Ukrajiny, který ještě před 65 lety patřil k našemu území.
- pátek 28. 5. 2010 od 20 hod – koncert folkového zpěváka Jana Řepky
- pátek 18. června 2010 od 19 hod – promítací večer s Jitkou Kosíkovou – Kambodža a Vietnam
- pátek 3. prosince 2010 od 19 hod – Autem po Islandu – beseda s Pavlem Dohnalem

Předvánoční recitál SLÁVKA KLECANDRA (II. ročník v Ateliéru Prčice) – čtvrtek 23. 12. 2010 od 19 hod. Vánoční atmosféru svým vystoupením navodil písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr. Na organizaci koncertu se podílely: Ateliér Prčice, Český Merán o.p.s. a Lékárna Mgr. Štěpánky Trnobranské.

PRČICKÉ BÁBENÍ 2010 – 4. ročník multikulturního festivalu pro všechny malé i velké  proběhl v sobotu 18. září 2010 v Ateliéru Prčice. Celodenní nepřetržitý proud pohádek, her a doplňkových vystoupení začal tradičně pochodem Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Koncertem písní a šansonů francouzské hudební skupiny La main gauche (v překladu „Levá ruka“) byl festival zakončen. V roce 2010 jsme bohužel nezískali grantovou podporu z Fondu kultury Středočeského kraje, ale nakonec se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků na zdárnou realizaci festivalu. Sponzory festivalu byly následující organizace – MONÍNEC s.r.o., Trigema a.s., S-B s.r.o., QUO s.r.o. a Tiskárna Macík s.r.o. Festival každoročně spolupořádají – Český Merán o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Klub českých turistů Sedlec-Prčice. Rozpočet festivalu byl 25.627,- Kč.

Projekty firemního dobrovolnictví ve spolupráci s organizací Fórum dárců probíhají v Komunitním centru Ateliér Prčice již od roku 2007. Jak princip firemního dobrovolnictví funguje? Jedná se o společnou podporu neziskového sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem: zaměstnanci pomáhají svou prací, znalostmi a nasazením, firma pak uhradí všechny spojené náklady. Obvyklou praxí firem je, že zaměstnanec dostane od své firmy jeden (či více) placený den, aby se mohl zapojit do firemních dobrovolnických aktivit. V roce 2010 u nás proběhly následující akce:
 pátek 21.5. – dobrovolnický den firmy T-Mobile a.s., 14 účastníků
 úterý 8.6. – dobrovolnický den firmy Stavební spořitelna ČS a.s., 7 účastníků
 pátek 25.6. – dobrovolnický den firmy Česká spořitelna a.s., 13 účastníků
 čtvrtek 23.9. – dobrovolnický den firmy ČSOB a.s., 3 účastníci

Realizované projekty obecně prospěšné společnosti Český Merán v roce 2010

Projekt s názvem Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice. V roce 2009 získala naše obecně prospěšná společnost Český Merán finanční prostředky na realizaci projektu s názvem „Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice“. Peníze byly z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“. Projekt byl podpořen v plné výši – tj. grant 70.000,- Kč, celkový rozpočet byl 90.475,- Kč (77,4 %). Projekt byl ukončen slavnostní vernisáží trvalé Expozice historických pohlednic, která se konala v sobotu 26. června 2010 v rámci jedné z největších regionálních akcí – Derby Sedlec versus Prčice. Cílem projektu bylo několik aktivit:
 Zkvalitnění prezentace kulturního dědictví Městské památkové zóny města Sedlec-Prčice.
 Návrh vytvoření studie obnovy podstavce prčického škrpálu (symbolu Pochodu Praha-Prčice).
 Dovybavení a instalace trvalé expozice historických pohlednic v Komunitním centru „Ateliér Prčice“.
 Muzeum Českého Meránu. Od března 2010 probíhala úprava našich web-stránek www.ceskymeran.cz. Změnil se celkový design a došlo k doplnění sekce „Muzeum Českého Meránu“, kde prezentujeme dostupné historické dokumenty – fotografie, pohlednice, pozvánky, plakáty, mapy apod. Úpravu stránek provedl student Filip Stočes.
 Vznik výletní stezky „Za krásami Českého Meránu“.

Realizace aktivit z příspěvku Města Sedlec-Prčice na rok 2010.  Naším dlouhodobým cílem je tvorba archivu historických dokumentů (fotografií, pohlednic, pozvánek, plakátů map apod.). S touto aktivitou bylo započato již na podzim 2009 ve výrazné spolupráci s Vlastivědným spolkem Český Merán. Výsledkem byla výstava „Zašlá krása Sedlce a Prčice na starých fotografií“, která byla k vidění v Informačním centru Prčice a nyní je umístěna v Ateliéru Prčice. V roce 2010 byla finanční podpora Města Sedlec-Prčice v celkové výši 10.000,- Kč použita na kvalitní skenování fotografií (Tiskárna Tria), nákup kancelářských potřeb a externího pevného disku, sběr informací a tvorbu archívu v digitální podobě. Byla vytvořena webová aplikace, kde je archiv fotografií umístěn – sekce Muzeum Českého Meránu.

Realizace aktivit z daru firmy Kooperativa pojišťovna a. s. (Vienna Insurance Group) – projekt ukončen v říjnu 2010.  Dne 18. 12. 2009 byla podepsána darovací smlouva ve výši 20.000,- Kč mezi naší Český Merán o.p.s. a firmou Kooperativa pojišťovna a. s. Dar byl použit v roce 2010 na financování níže uvedených neziskových činností naší organizace. Konkrétně:
 Organizace a technické zajištění tradičních kulturních akcí – hudební vystoupení francouzské skupiny „La main gauche“ v rámci čtvrtého ročníku festivalu „Prčické bábení“ = 5.006,- Kč
 Grafická příprava trvalé expozice historických pohlednic a fotografií Města Sedlec-Prčice a regionu Český Merán = 5.000,- Kč
 Dovybavení Komunitního centra Ateliér Prčice drobným materiálem – nádoby na separovaný odpad, polštářky na židle pro kulturní a společenské akce = 4.142,- Kč
 Provedení drobných stavebních úprav přednáškového sálu Komunitního centra Ateliér Prčice – nákup dlažby a barev = 5.852,- Kč

Nadační fond Patronát Sedlčansko. V roce 2009 byl Nadačním fondem Patronát Sedlčansko podpořen projekt s názvem „Ateliér Prčice – tvůrčí prostor tvůrčí komunity“. Předkladatelem projektu byla obecně prospěšná společnost Český Merán a finanční podpora činí 15.000,- Kč. Záměrů projektu je několik:
 Organizace kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku. Jde o následující akce: měsíčně organizované tzv. „Večery pro zahřátí“, prázdninové tématické výstavy, podzimní festival „Prčické bábení“ a jarní umělecké sympozium.
 Rozjezd nových dlouhodobých aktivit a zajištění jejich propagace – tyto aktivity vycházejí z rozšiřujícího se okruhu aktivních lidí, kteří přicházejí s novými nápady a zkušenostmi a nechtějí si je nechat pouze pro sebe. Konkrétně se jedná např. o tvorbu trvalé expozice regionálního muzea (sběr historických materiálů a exponátů), přípravu a realizaci expozice „Zmizelí sousedé – vzpomínání na židovskou komunitu“, přípravu a adjustaci expozice historických pohlednic, přípravu podzimních a jarních kreativních dílen, podporu vznikajícího loutkového divadla místních ochotníků. Projekt se postupně realizuje – ukončen bude v roce 2011.

Projekt s názvem „Greenways Čertovo břemeno – to nemůžete minout“ – Nadace Partnerství.  Nadace Partnerství podpořila z Programu Greenways 2010 projekt s názvem „Greenways Čertovo břemeno – to nemůžete minout“. Projekt předložilo Společenství obcí Čertovo břemeno do grantového programu Greenways 2010, který je zaměřen na rozvoj a péči o stezky greenways. Do června 2011 by se mělo utratit celkem 100.000,- Kč, z toho 50.000,- Kč je z grantových prostředků. Předmětem Aktivity na území města Sedlec-Prčice jsou následující – bude zakoupen přenosný propagační stan a ve spolupráci s Český Merán o.p.s. bude v Ateliéru Prčice vytvořeno prezentační a návštěvnické místo Greenways Praha-Vídeň a Greenways Čertovo břemeno. Záměrem projektu je oživení myšlenky občanského sdružení Greenways Praha-Vídeň a spolupráce různých subjektů podél stezky. Objekt Ateliéru Prčice se nachází přímo na trase GRPV a v centru Městské památkové zóny Sedlec-Prčice. V části špejcharu bude umístěna prezentace (expozice) historie a trasy GRPV a nabídka zajímavostí na Greenways Čertovo břemeno. Předpokládáme zde spolupráci s Nadací Partnerství zejména při vzniku expozice GRPV a při doplňování propagačních materiálů o GRPV. Konkrétní aktivity: zednické práce při úpravě omítek interiéru špejcharu, vytvoření velké mapy GRPV a Greenways Čertovo břemeno, doplnění mobiliáře – stůl, polička, apod. Rozpočet této aktivity je celkem 20.000,- Kč, z toho dotace činí 50 %. Realizace proběhne v roce 2011.