Projekty 2019

V rámci příspěvku Města Sedlec-Prčice (20.000,- Kč) jsme v roce 2019 realizovali následující aktivity:

- proběhla údržba části Naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni v okolí zastavení číslo 4 – U sv. Isidora = nakládání, doprava a rozhrnutí recyklátu na povrchu komunikace, kde je stezka vedena. Práce byly provedeny místní firmou Služby Sedlec-Prčice s.r.o. Z rozpočtu Český Merán o.p.s. byla vyčleněna částka 10.000,- Kč.

Obnova sochy sv. Isidora
Na restaurátorský zásah čekala více než třicet let pískovcová barokní socha svatého Isidora. Původně stávala na podstavci na křižovatce polních cest nedaleko takzvaného sedleckého koupaliště. Dílo neznámého autora tu bylo postaveno někdy kolem roku 1750 a od té doby střežilo místo, o kterém někteří lidé soudí, že oplývá zvláštní energií.
Jenže v roce 1988 byla socha poničena pádem stromu při vichřici. Aby se jednotlivé fragmenty nepoztrácely, bylo rozhodnuto, že se torzo sochy ze soklu sundá a umístí do depozitu. Tou dobou už chybělo několik částí (hlava s obličejem, noha, ruka vč. atributu světce – rýče). A zatímco světec čekal na své znovuzrození na faře, později v základní škole, byla na prázdný podstavec na jeho místo v roce 2001 instalována dřevěná skulptura. Zasloužili se o ni mladí umělci tvořící na prčickém zámku. Mysleli si, že jejich dílko tu zůstane jen dočasně. Nikdo z nich tehdy netušil, že tu přečká takřka dvě desetiletí a z podstavce ho sundá až nemilosrdný zub času.
Myšlenka na obnovu sochy byla ve městě stále živá. Řadě lidí se nelíbilo, že na soklu, kolem něhož navíc vede naučná stezka, „straší“ rozpadávající se dřevěná skulptura, později dokonce že zelo prázdnotou. Avšak na opravu uměleckého díla se stále nedostávalo dostatečné množství finančních prostředků. Až v roce 2019 se zadařilo. Město prostřednictvím obce s rozšířenou působností Sedlčany získalo dotaci ve výši 120 000 Kč z ministerstva kultury a tyto peníze byly společně s prostředky města ve výši 62 850 Kč použity na obnovu sochy. Práce prováděl Mgr. Tomáš Otoupal, registrovaný restaurátor. A dílo se mu povedlo znamenitě. Jeho umístění na opravený podstavec proběhlo jen několik dnů po svátku tohoto světce, na začátku prosince 2019.

Zřízení Muzea Českého Meránu
Dne 29. 10. 2019 proběhla první informativní schůzka ohledně budoucího Muzea Českého Meránu. Účastníci: M. Jeřábková, J. Krejčí sen., Z. Kobliha, T. Míka, P. Král, M. Kofroň a T. Reml s manželkou. Následně byl M. Jeřábkovou připraven a zveřejněn text (viz níže) do měsíčníku Náš domov (12/2019).

Muzeum Českého Meránu
Téměř dvacet let se v různých intervalech řeší vybudování Muzea Českého Meránu, které by přiblížilo nejen návštěvníkům, ale i místním obyvatelům a milovníkům našeho kraje bohatou historii našeho území, významné osobnosti, které se zde narodily, žily nebo měly k našemu městečku a jeho okolí blízko, události, které jsou s Českým Meránem svázané…
Vybudování muzea není otázkou jednoho či dvou let. Jedná se samozřejmě o dost velkou investici, která by měla být promyšlená, a samotné muzeum by mělo být plnohodnotným místem, kde se zájemce nejen dozví důležité historické údaje a fakta, ale i drobné příběhy a postřehy z našeho území, seznámí se s místními řemesly… Protože zatím není vybráno místo pro vznik muzea, ale artefakty a připomínky dob minulých mizí v nenávratnu při vyklízení půd, stodol, usedlostí…, obrací se Město Sedlec-Prčice na všechny, kteří mají doma dokumenty, pohledy, písemnosti, ale i věci z domácnosti či hospodaření, které o historii a životě v našem údolí vyprávějí, aby je, pokud budou chtít, věnovali do jakéhosi depozitáře budoucího muzea.
Pokud tedy zvažujete, co s věcmi po svých předcích udělat a nechcete, aby skončily ve sběrném dvoře nebo na skládce, obraťte se na Městský úřad Sedlec-Prčice nebo na Informační centrum v Prčici. Po dohodě a výběru vhodných předmětů, dokumentů a dalších věcí, pak budou zaevidovány a připraveny pro budoucí využití v muzeu.

Cyklostezka Sedlčany – Prčice (tzv. Krčínova cyklostezka) - informace z 08/2019
Tento rozsáhlý projekt opět ožívá prostřednictvím zájmových obcí, měst a Toulava o.p.s. Realizace projektu by velmi pozitivně ovlivnila rozvoj turismu na našem území. Projekt je jednou z priorit Středočeského kraje, je projekčně připraven pro stavební povolení a v současné době probíhá výběrové řízení na jeho zhotovitele. Projekt je podpořen ze SFDI ve výši 74 mil. Kč a stavba by měla být hotova v říjnu roku 2020. Doufejme, že se to podaří!