Projekty 2018

Z rozpočtu Města Sedlec-Prčice jsme v roce 2017 získali účelovou dotaci na činnost naší obecně prospěšné společnosti ve výši 20.000,- Kč. Rovněž v roce 2018 jsme na činnost naší obecně prospěšné společnosti získali účelovou dotaci ve výši 20.000,- Kč. Celkem tedy 40.000,- Kč.
Konkrétní realizované aktivity v roce 2018:

- Údržba turistických tras a zeleně. Konkrétně proběhla údržba části Naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni v okolí zastavení číslo 4 – U sv. Isidora = výřez křovin, štěpkování a odvoz dřeva. Práce byly provedeny místní firmou Služby Sedlec-Prčice s.r.o.