Projekty 2016

Realizace aktivit v rámci příspěvku Města Sedlec-Prčice pro rok 2016
V rámci příspěvku Města Sedlec-Prčice (20.000,- Kč) jsme v roce 2016 realizovali následující aktivity:

- Pokračování obnovy modré turistické trasy (vyřezání náletů, odstranění kamenů a vyrovnání terénu) od 9. zastavení naučné stezky směrem na Sušetice. V roce 2015 byla provedena obnova první části této cesty. Vše bylo konzultováno se starostkou města M. Jeřábkovou, neboť cesta je v majetku města (č. parc. 756 a č. parc. 757, vlastník Město Sedlec-Prčice) = délka cca 400 m. Realizaci výše uvedených aktivit provedl stejně jako v loňském roce Zbyněk Sova ze Sedlce.

- Údržba první části výše zmíněné modré turistické trasy – posekání vysoké trávy křovinořezem.

- Údržba vysazených javorů (zejména obnova kůlů a chrániček) podél modré turistické trasy od sv. Isidora směrem na Přestavlky (č. parc. 523, vlastník Město Sedlec-Prčice).

- Údržba vysazených stromů (zejména odstranění již nepotřebných plastových chrániček) podél obecní cesty od židovského hřbitova směrem na Chotětice (č. parc. 1096/1, vlastník Město Sedlec-Prčice).