Projekty 2015

Podpora Dětského klubu Puntík

Dětský klub Puntík sídlí v příjemných prostorách areálu mateřské školky. V srpnovém čísle měsíčníku Náš domov (2015) se píše: „Zakladatelky Puntíku by rády touto cestou poděkovaly všem, kteří umožnili rozjezd dětského klubu a podpořili ho v jeho začátcích. Díky patří městu Sedlec-Prčice a Českému Meránu, o.p.s., za finanční podporu, Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice a Pavle Vintrové ze zámku Prčice za vstřícnost. Věcné dary věnovali Rodinné centrum Petrklíč Sedlčany, Základní škola Dublovice, Lékárna Trnobranská, Jindřich Částka a také mnozí drobní dárci,“ říká Marie Míková.
Od začátku školního roku 2015/16 nabídne Puntík vedle již tradiční úterní dopolední Školičky (program zaměřený na rozvoj dětí od 1 do 3 let v doprovodu maminek) také zájmové kroužky. Ty se budou konat ve všední dny v odpoledních hodinách. Těšit se můžete na angličtinu (pro děti 3 – 7 let bez doprovodu rodičů), pohybovou průpravu pro nejmenší (3 – 4 roky bez doprovodu rodičů), výtvarné tvoření (3 – 5 let v doprovodu rodičů) a hudebně – dramatický kroužek (3 – 7 let, doprovod rodičů dle domluvy).
„Kapacita každého z kroužků bude z důvodu omezeného prostoru zhruba 10 dětí, takže pokud máte zájem, přihlaste svou ratolest co nejdříve prostřednictvím e-mailu dkpuntik@gmail.com. Detailní informace, včetně přesného času konání kroužků, budou včas zveřejněny na internetových stránkách sedlecké školky a školy (http://zs.sedlec-prcice.cz) a na nástěnce Puntíku umístěné před obchodem u Míků. Těšíme se na vás,“ uzavírá Marie Míková.

Realizace aktivit v rámci příspěvku Města Sedlec-Prčice pro rok 2015

V rámci příspěvku Města Sedlec-Prčice (20.000,- Kč) jsme v roce 2015 realizovali následující aktivity:
- údržba a pročištění části modré turistické trasy v úseku od 9. zastavení Naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni směrem na Sušetice (č. parc. 756, vlastník Město Sedlec-Prčice) = délka cca 400 m.
- provedení údržby vysazené zeleně podél naučné stezky v roce 2014. Jde o 16 kusů třešní podél cesty z Prčice ke křížku a 16 ks javorů podél modře značené turistické trasy od sv. Isidora na Přestavlky.