Projekty 2014

Křest sborníku Český Merán 17/2013.
Setkání Vlastivědného spolku Český Merán a  místních patriotů se konalo v sobotu 9. srpna 2014 (posvícenská sobota) od 17 hodin v Ateliéru Prčice. Proběhl křest letošního (nevyšlého loňského) sborníku. V rámci programu bylo představeno nové literární dílo Tomáše Míky alias Mořice Kleina.

Vernisáž výstavy Vyfoť Toulavu i Ty!
V sobotu 12. dubna 2014 se v Ateliéru Prčice konala vernisáž výstavy fotografií soutěže „Vyfoť Toulavu i ty!“. Fotografické soutěže se zúčastnilo 131 fotografů se svými 750-ti snímky. Na vernisáži proběhlo vyhlášení vítězných fotografií a předání ocenění jejich autorům. Jedním z významných hostů, který ocenění předával, byl i Ing. Jiří Houdek, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mezi hosty, kterých byl plný špejchar Ateliéru, byli zástupci obcí a měst nové turistické destinace Toulava a zástupci čtyř místních akčních skupin, kteří jsou řešiteli projektu s názvem „TOULAVA – turistická oblast“ – MAS Krajina srdce, MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Sedlčansko. Výstava byla v Ateliéru Prčice otevřena až do pochodu Praha Prčice (sobota 17. 5. 2014) ve dnech úterý – sobota.

Úprava turistické trasy v úseku od sv. Isidora k rozcestí u cesty mezi osadami Šanovice a Přestavlky
V období únor – květen 2014 byly provedeny terénní úpravy turistické trasy v úseku od sv. Isidora k rozcestí u cesty mezi osadami Šanovice a Přestavlky = délka cca 750 m. Konkrétní aktivity byly následující: vyřezání náletů, odstranění kamenů a vyrovnání terénu v místě staré obecní cesty. Na několika místech byla tato původní cesta neznatelná a rozoraná. Za tyto aktivity jsme zaplatili 15.500,- Kč a na jejich financování se podílelo Město Sedlec-Prčice, které je majitelem pozemků, kde je cesta vedena. V dubnu bylo podél cesty vysázeno 16 ks javorů. Stromy zde sázeli členové Turistického oddílu mládeže Gaudium Sedlec-Prčice pod vedení Zbyňka Sovy. Následně bylo změněno vedení modré turistické trasy, která nyní vede touto cestou. Značení provedl František Doktor ze Sedlce-Prčice, značkař KČT.

Výsadba zeleně podél naučné stezky
S realizací naučné stezky „Od vítkovské růže k zázračnému prameni“ a obnovou turistických tras souvisí i výsadba zeleně, která proběhla ve dnech 11. a 12. dubna 2014. Rostlinný materiál a potřeby k výsadbě byly 100 % hrazeny Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (pan Adam Baroš), který na území Společenství obcí Čertovo břemeno již od roku 2011 realizuje projekt s názvem Lokální identita zeleně venkovských sídel. Proběhly dvě akce.
•    Ve spolupráci se žáky ZŠ Sedlec-Prčice byla provedena výsadba 16 kusů třešní podél cesty z Prčice ke křížku (je zde nově vedena naučná stezka).
•    Výsadba 16 ks javorů podél modře značené turistické trasy od sv. Isidora na Přestavlky. Stromy zde sázeli členové Turistického oddílu mládeže Gaudium Sedlec-Prčice pod vedení Zbyňka Sovy. Nutno dodat, že tento úsek původní staré obecní cesty byl v průběhu února a března výrazně vyčištěn a zbaven náletů. Tuto akci financovala organizace Český Merán o.p.s. ve spolupráci s Městem Sedlec-Prčice. Cesta je nyní plně průchozí a doporučujeme vám ji pro vaše procházky.

Projekt: Naučná stezka Od vítkovské růže k zázračnému prameni
V sobotu dne 28. června 2014 od 9,30 hodin (v rámci Derby Sedlec versus Prčice) se konalo slavnostní otevření naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni. Všichni se sešli V Ateliéru Prčice na Vítkově náměstí v Prčici. Přítomné přivítal Zdeněk Sedláček, ředitel Český Merán o.p.s., a stručně popsal cestu, která vzniku naučné stezky předcházela. Následně Miroslava Jeřábková, starostka Města Sedlec-Prčice, vyjádřila význam místních neziskových organizací a jejich vliv na rozvoj města a kraje. Všichni si mohli prohlédnout všech 11 informačních panelů naučné stezky. Následovala procházka po naučné stezce a instalace panelů.

Z administrativního hlediska proběhla na přelomu jara a léta 2014 kontrola realizace obou projektů nejdříve pracovnicemi MAS Krajina srdce a následně kontrolory Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF ČR). První projekt s názvem „Naučná stezka Za krásami Českého Meránu“ (předložen v roce 2012) neměl žádnou závadu dotace v plné výši (180.000,- Kč) byla schválena (přišla dne 05.09.2014).  U druhého projektu s názvem „Naučná stezka Za krásami Českého Meránu – sedlecká část“ (předložen v roce 2013) byla udělena korekce za 2 ukradené koše. Původní dotace ve výši 180.000,- Kč nám byla ponížena na částku ve výši 175.936,- Kč (přišla dne 22.8.2014).

V roce 2014 realizujeme projekt s názvem Naučná stezka Od vítkovské růže k zázračnému prameni. Cílem záměru naučné stezky je vytvořit nenáročnou procházku okolím města, která by volně navazovala na vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice, stávající pěší turistické trasy a nevyužívané obecní komunikace – většinou staré úvozové cesty. Pro vlastní realizaci byla naučná stezka rozdělena na dvě samostatně funkční části – sedleckou a prčickou část. Nejdříve byla v roce 2012 získána finanční podpora ve výši 180.000,- Kč na prčickou část, která má délku 3 km a celkem 6 zastavení (na Vítkově náměstí v Prčici, u Morové kaple, u křížku, u sv. Isidora, u koupaliště a na náměstí 7. května v Sedlci). Jednotlivé aktivity projektu se realizovaly v roce 2013 a projekt bude ukončen v květnu 2014. Původní úvozová cesta spojující Sedlec s Prčicí byla výrazně obnovena, k zastavení u sv. Isidora byla instalována nová lavička a byly instalovány dřevěné konstrukce informačních panelů.

Na sedleckou část naučné stezky jsme získali rovněž dotace ve výši 180.000,- Kč v roce 2013. Celkový rozpočet je zde ovšem větší (284.000,- Kč) z důvodu náročných terénních prací na úpravě staré obecní cesty od Ježovky k silnici mezi Sedlcem a Sušeticemi. Nicméně výsledek je viditelný a po původní neprůchozí cestě se dnes bez obav můžete vydat a vychutnat si krásné výhledny na kotlinu Českého Meránu. Informační cedule budou na panely instalovány v květnu a naučná stezka bude slavnostně otevřena. Předpokládáme, že se tak stane v den Pochodu Praha – Prčice.
Naučná stezka s názvem Od vítkovské růže k zázračnému prameni bude mít celkovou délku 7,3 km.  Jedenáct panelů, jejichž součástí jsou i různé herní prvky, přináší pestré informace o minulosti i současnosti města a jeho okolí. Dozvíte se o Vítkovcích, starém šlechtickém rodu, který míval v erbu růži a ze kterého vzešli i slavní Rožmberkové. O archeologickém průzkumu v roce 2011, při kterém byly objeveny pozůstatky pravděpodobného sídla Vítkovců z druhé poloviny 12. století. O panských sídlech rozesetých po krajině a jejich dávných obyvatelích. O místních pověstech a legendách. O významných osobnostech regionu i o současném dění v něm. Povíme vám i o místním fenoménu jména „Pištěk“ a zavedeme vás k půvabné mariánské kapličce zvané Ježovka. Přímo z jejích základů vyvěrá pramen, o kterém pověst praví, že pokud se z něho napijete, bude se vás po celý rok držet zdraví.

Dotační peníze na realizaci naučné stezky byly získány obecně prospěšnou společností Český Merán od Místní akční skupiny Krajina srdce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Na spolufinancování projektu se podílí Město Sedlec-Prčice, kterému tímto patří velké poděkování. Rovněž velké poděkování patří firmě Služby Sedlec-Prčice s.r.o., která většinu aktivit projektu realizuje.