Projekty 2009

V roce 2009 jsme řešili následující projekty:

Večery pro zahřátí v roce 2009. Velice pozitivním a do budoucna doufejme nadále životaschopným záměrem jsou tzv. Večery pro zahřátí organizované ve spolupráci s Ateliérem Prčice a Informačním centrem Prčice. Jednou měsíčně jsou v Ateliéru Prčice připraveny menší komorní společensko-kulturní akce s kvalitním obsahem. V roce 2009 proběhly následující akce:
- pátek 23. ledna 2009 od 19 hod – Povídání o Maroku s kvasejovickým cestovatelem Jindřichem Částkou
- pátek 20. února od 19,00 hod – Historický klarinet – ukázka přístupu k hudebnímu odkazu našich předků – Jiří Krejčí
- pátek 27. března od 19,00 hod – Čteme z knih mladých spisovatelů Českého Meránu – mladí autoři z Českého Meránu a okolí představíili svou současnou tvorbu – Lucie Hášová Truhelková, Olga Černá, Mořic Klein (Tomáš Míka) a Mnoháček Zgublačenko
- pátek 24. dubna od 19,00 hod – O přírodě zdravé i nemocné s ornitologem Pavlem Křížkem (Ochrana fauny ČR z Votic)
- sobota 17. října 2009 od 19 hod – Za poklady Krymu – povídání a promítání s kvasejovickým cestovatelem Jindřichem Částkou
- pátek 27. listopadu 2009 od 19 hod – Putování za Fair Trade čajem do indického Dáržilingu – Jiří Hejkrlík nám představil tzv. Fair Trade, česky Spravedlivý obchod.

Předvánoční recitál SLÁVKA KLECANDRA (I. ročník v Ateliéru Prčice) – středa 23. 12. 2009 od 19 hod. Vánoční atmosféru svým vystoupením navodil písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr. Příjemná adventní atmosféra byla doplněna čtením oblíbených textů Antonína Podzimka.Na organizaci koncertu se podílely: Ateliér Prčice, Český Merán o.p.s. a Lékárna Mgr. Štěpánky Trnobranské.

Projekty firemního dobrovolnictví ve spolupráci s organizací Fórum dárců probíhají v Komunitním centru Ateliér Prčice již od roku 2007. Jak princip firemního dobrovolnictví funguje? Jedná se o společnou podporu neziskového sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem: zaměstnanci pomáhají svou prací, znalostmi a nasazením, firma pak uhradí všechny spojené náklady. Obvyklou praxí firem je, že zaměstnanec dostane od své firmy jeden (či více) placený den, aby se mohl zapojit do firemních dobrovolnických aktivit. V roce 2009 u nás proběhly následující akce:

 čtvrtek 16.4. – dobrovolnický den firmy ČEZ a.s., 3 účastníci
 pátek 29.5. – dobrovolnický den firmy Česká spořitelna a.s., 5 účastníků
 úterý 15.9. – dobrovolnický den firmy Pojišťovna ING Nationale-Nederlanden a.s., 18 účastníků
 pátek 18.9. – dobrovolnický den firmy Česká spořitelna a.s., 12 účastníků
 čtvrtek 24.9. – dobrovolnický den firmy Kooperativa pojišťovna a.s., 13 účastníků
 úterý 29.9. – dobrovolnický den firmy ČSOB a.s., 5 účastníků
 středa 30.9. – dobrovolnický den firmy ČSOB a.s., 1 účastník

Projekt „Prčičtí Židé v paměti města“.  Český Merán o.p.s. byla oslovena Městem Sedlec-Prčice ohledně příslibu finančních prostředků na realizaci projektu „Prčičtí Židé v paměti města“. Cílem projektu byla obnova pomníku a pamětní desky obětí obou světových válek v Prčici. Správní rada Český Merán o.p.s. schválila na realizaci projektu finanční částku ve výši 5.000,- Kč. Dne 28.10. 2009 byla pamětní deska slavnostně odhalena.

Zkvalitnění propagační stránky naší organizace.  V roce 2009 se nám podařilo posílit propagaci naší organizace a regionu Český Merán. Na realizaci níže uvedených aktivit bylo využito finančních prostředků uložených ve firmě QUO s.r.o. = 13.090,- Kč. Konkrétně se událo následující:
- Výroba a instalace inf. panelů na Kvašťově – mapová část 1×1,1 m a textová část 1×0,4 m
- Výroba a instalace inf. panelu na náměstí v Prčici – textová část 1 x 0,4 m
- Výroba 3 ks vítacích panelů
- Výroba 2 ks razítek o.p.s.
- Výroba 300 ks dárcovských samolepek v hodnotě 50,- Kč. Veřejnost si samolepku může koupit v Informačním centru Prčice, v Ateliéru Prčice, během kulturních akcí či prostřednictvím zakladatelů a dobrovolníků.
- Výroba 300 ks propagačních samolepek

Naučná stezka „Za krásami Českého Meránu“.  V rámci Místní akční skupiny Krajina srdce jsme do fiše č. 6 – Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu – předložili projekt s názvem Naučná stezka „Za krásami Českého Meránu“. Rozpočet projektu byl 500.000,- Kč. Projekt bohužel nebyl podpořen.

Mezinárodní dobrovolnický tábor v Ateliéru Prčice.  Ve dnech 26.7. 2009 – 9.8. 2009 se v Ateliéru Prčice konal mezinárodní dobrovolnický tábor organizovaný ve spolupráci s občanským sdružením INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. V historickém objektu Ateliéru Prčice parta mladých lidí z různých koutů světa vypomáhala první týden s pracemi při opravě nádvoří, relaxační zahrady a galerie na špejcharu. V druhém týdnu pracovali mladí dobrovolníci pro Město Sedlec-Prčice. Konkrétně čistili části úvozové cesty vedoucí od Prčice ke sv. Isidorovi, okolí koupaliště a cestu na Kvašťov. Jejich úkolem byla dále instalace tří laviček, výměna historického křížku a rozcestníku na Kvašťově. Uvedené práce byly realizovány v rámci projektu výletních stezek „Za krásami Českého Meránu“. Tyto stezky budou přímo navazovat na vycházkový okruh městskou památkovou zónou a budou propojovat přírodně a kulturně zajímavá místa okolí města. Účastníky workcampu byly dvě české vedoucí – Iva Nádvorníková a Libuše Dvořáková. Dobrovolníky byli – Simon z Kanady, Yong-Sung Lee a Mun Byeong Guk z Jižní Koreji, Bertille z Francie, Zhenya z Ruska, Carmen a Cristina ze Španělska a Tsvetelina z Bulharska. Součástí mezinárodního tábora byl seminář o možnostech cestování pro mladé lidi a studenty, o možnostech dobrovolnické práce v různých zemích světa a o aktivitách Místní akční skupiny Krajina srdce. Seminář se konal v úterý 28.7. za účasti Ivy Markové – předsedkyně občanského sdružení Inex-Sdružení dobrovolných aktivit a Moniky Hienlové – předsedkyně MAS Krajina srdce. Místních mladých účastní nebylo mnoho, ale dle jejich reakcí byly pro ně přednášky velkou inspirací a výzvou.

Realizované projekty obecně prospěšné společnosti Český Merán v roce 2009

Projekt: Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice. V říjnu roku 2008 byla na základě žádosti o.p.s. Český Merán uzavřena vzájemná smlouva (ev.číslo smlouvy 4723/REG/2008) o poskytnutí účelové dotace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2008 na projektovou přípravu pro realizaci akce „Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice“ ve výši 224.496,- Kč. Projekt „Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice“ byl původně připravován ve spolupráci pěti samostatných obcí: Sedlec-Prčice, Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora a Sedlčany. Bohužel na základě poslední schůzky starostů dne 24. 11. 2008 došlo k odstoupení od realizace projektu v obcích Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora a Sedlčany. Důvodem jsou vysoké náklady na zpracování projektové dokumentace (cca 2,2 mil Kč) a následné realizace projektu (cca 70 mil Kč). Zájem o pokračování projektu na svém správním území má pouze Město Sedlec-Prčice. Na zasedání zakladatelů Český Merán o.p.s. dne 9. února 2009 byla diskutována otázka pokračování či případné změny projektu. Přítomní zakladatelé došli k závěru, že z důvodu odstoupení obcí Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora a Sedlčany od realizace projektu a zkrácení stezky pouze na území Města Sedlec-Prčice, ztrácí naše Český Merán o.p.s. roli koordinátora nadregionálního projektu a bude nejlépe ukončit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků (ev.číslo smlouvy 4723/REG/2008) a vrátit dotaci ve výši 224.496,- Kč na účet Středočeského kraje. Dopis o ukončení projektu byl na Středočeský kraj odeslán dne 16.2.2009, následně byly odeslány získané finanční prostředky ve výši 224.496,- Kč.

Projekt: Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice. V dubnu 2009 jsme do programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ předložili projekt s názvem „Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice“. Projekt byl podpořen v plné výši – tj. grant 70.000,- Kč, celkový rozpočet je cca 90.000,- Kč. Projekt bude ukončen v květnu 2010.  Cílem projektu bylo několik aktivit:
Zkvalitnění prezentace kulturního dědictví Městské památkové zóny města Sedlec-Prčice – zde se pracuje na dokončení vycházkového okruhu městskou památkovou zónou, což obnáší grafické zpracování a výrobu chybějících informačních panelů. Slavnostní otevření okruhu plánujeme v květnu 2010.
Návrh vytvoření jednotného designu městského informačního systému a vytvoření studie obnovy podstavce prčického škrpálu (symbolu Pochodu Praha-Prčice). První náměty obnovy podstavce prčického škrpálu vznikly během mezinárodního dobrovolnického tábora mládeže organizovaného ve dnech 26.7. – 9.8.2009. Otázka jednotného designu městského informačního systému je komlikovanější, neboť je nutno jednat s památkáři (jsme v městské památkové zoně města Sedlec-Prčice) a na rok 2010 připravuje město Sedlec-Prčice rozsáhlou rekonstrukci Vítkova náměstí v Prčici.
Dovybavení a instalace trvalé expozice historických pohlednic v Komunitním centru „Ateliér Prčice“. Předmětem tohoto záměru je obnova vedlejší vstupní chodby objektu Ateliéru Prčice, kde byla objevena stropní původní výmalba kvalitního řemeslného provedení. V prostoru chodby došlo zatím k odstranění původní dřevěné podlahy a následnému jejímu vybetonování. Restaurátorské práce Adama Součka z Bolechovic budou probíhat v jarních měsících. Důležitou pozitivní změnou z prosince 2009 je prohlášení celého areálu Ateliéru Prčice za kulturní památku. V obnovené chodbě by měla být instalována trvalá expozice historických fotografií a pohlednic Města Sedlec-Prčice a regionu Český Merán. Ta je připravována od září 2009 ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Český Merán. Další drobné úpravy probíhaly v okolí relaxační zahrady v rámci úspěšného mezinárodního dobrovolnického tábora ve spolupráci s občanským sdružením Inex-Sdružení dobrovolných aktivit. Výtvarnice Mgr. Marie Míková vytvořila pro Ateliér Prčice originální orientační systém ze dřevěných malířských palet.
Vznik výletní stezky „Za krásami Českého Meránu“. Na záměru vzniku výletní stezky se pracuje od června 2009 ve spolupráci s městským úřadem a informačním centrem. Naše Český Merán o.p.s. zpracovala a předložila projektový záměr (09/2009) do evropského Programu Leader – fiche č. 6 – Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu. Projekt bohužel nebyl podpořen. Rozpočet projektu je cca 500.000,- Kč a značnou část rozpočtu projektu zabírají úpravy komunikací a zprůchodnění stezky. Jsme rádi, že se nám podařilo v rámci tohoto projektu provést alespoň několik konkrétních kroků v blízkém okolí města – např. čištění starých cest a prostoru u sochy sv. Isidora od náletových dřevin, oprava křížku na cestě u Prčice, úprava rozcestníku na Kvašťově, instalace 3 ks laviček na trase stezky v okolí sedleckého koupaliště a doplnění 18 ks jabloní do aleje na Kvašťov. Všechny byly provedeny v období červenec – říjen 2009 ve spolupráci s technickými službami města Sedlec-Prčice.

Projekt podpořený Nadačním fondem Patronát Sedlčansko. Projekt s názvem „Ateliér Prčice – tvůrčí prostor tvůrčí komunity“ byl podpořen ve výši 15.000,- Kč. Záměrů projektu je několik:
- Organizace kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku. Jde o následující akce: měsíčně organizované tzv. „Večery pro zahřátí“, letní festival „Bumtarata na vrata“, prázdninové tématické výstavy, podzimní festival „Prčické bábení“ a jarní umělecké sympozium.
- Rozjezd nových dlouhodobých aktivit a zajištění jejich propagace – tyto aktivity vycházejí z rozšiřujícího se okruhu aktivních lidí, kteří přicházejí s novými nápady a zkušenostmi a nechtějí si je nechat pouze pro sebe. Konkrétně se jedná např. o tvorbu trvalé expozice regionálního muzea (sběr historických materiálů a exponátů), přípravu a realizaci expozice „Zmizelí sousedé – vzpomínání na židovskou komunitu“, přípravu a adjustaci expozice historických pohlednic, přípravu podzimních a jarních kreativních dílen, podporu vznikajícího loutkového divadla místních ochotníků.

Fond kultury Středočeského kraje na rok 2009. Do Fondu kultury Středočeského kraje byl předložen projekt s názvem Podzimní festival „Prčické bábení 2009“ – III. ročník. Projekt byl podpořen ve výši 20.000,- Kč, celkové náklady projektu byly 36.309,- Kč. Cílem našeho projektu byla kvalitní organizace třetího ročníku multikulturního podzimního festivalu Prčické bábení 2009. V rámci projektu proběhly následující aktivity:
19.9. 2009 – Festival „Prčické bábení 2009 aneb Zpátky do pohádky“ – multikulturní festival pro malé i velké. Na vstupném se vybralo 3.680,- Kč a zúčastnilo se celkem 204 osob, z toho 62 platících (94 dětí do 8 let, 22 dětí ve věku 9 – 15 let a 40 osob později narozených). V dopoledních hodinách se uskutečnil 3. ročník pochodu Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Start i cíl pochodu byl v Ateliéru Prčice.
Program odpoledního festivalu:
13 – 14 hodin Malované děti (malování na obličeje kosmetickými barvami)
Od 13 hodin Řemeslný jarmark na nádvoří Ateliéru
- Co umí kovář? – umělecké kování
- Jak se dělá hrneček? – keramická dílna
- Co dokážou šikovné ruce? – ručními výrobky z dílny Villy Vallily
14 hodin O třech kůzlátkách – loutková pohádka Divadla Na kolečku
15 hodin Minipohádky a zpívánky – Divadélko Maňásek TJ Sokol Vlašim
16 hodin Veselí koníci – divadelní představení Divadla Trakař
16,30 hodin Rytířské souboje – skupina historického šermu Páni ze Zvěřince
17 hodin V království loutek – divadelní spolek Našlose Sedlčany
18 hodin Jazzové combo Gee – bluesové a jazzové podvečerní snění se zpěvem Lenky Dikunové. Účinkují: piáno – Martin Liebl, basová kytara – Jiří Čermák, klarinet – Jiří Čertík

25.9. 2009 – Setkání Vlastivědného spolku Český Merán od 17 hod. Téma přednášky – „Malíř Alois Bílek a jeho vztah k Českému Meránu“.
17.10. 2009 – Večer pro zahřátí – téma: Za poklady Krymu – Povídání a promítání s kvasejovickým cestovatelem Jindřichem Částkou.
28.10.-25.11. 2009 – Zašlá krása Sedlce a Prčice na starých fotografiích – výstava starých fotografií na Infocentru v Prčici.
30.10. 2009 – Setkání Vlastivědného spolku Český Merán od 17 hod. Téma přednášky – „Systém archivnictví historických dokumentů“.
27.11. 2009 – Večer pro zahřátí – téma: Putování za Fair Trade čajem do indického Dáržilingu – Jiří Hejkrlík představil tzv. Fair Trade, česky Spravedlivý obchod.
27.11. 2009 – Setkání Vlastivědného spolku Český Merán od 17 hod. Téma přednášky – „Kroniky v České republice i v Českém Meránu“.
23.12. 2009 – Večer pro zahřátí – téma: Předvánoční recitál Slávka Klecandra – příjemná adventní atmosféra byla doplněna čtením oblíbených textů Antonína Podzimka.