Projekty 2013

Projekt: Naučná stezka Od vítkovské růže k zázračnému prameni

V roce 2013 realizujeme projekt s názvem Naučná stezka Od vítkovské růže k zázračnému prameni. Cílem záměru naučné stezky je vytvořit nenáročnou procházku okolím města, která by volně navazovala na vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice, stávající pěší turistické trasy a nevyužívané obecní komunikace – většinou staré úvozové cesty. Pro vlastní realizaci byla naučná stezka rozdělena na dvě samostatně funkční části – sedleckou a prčickou část. Nejdříve byla v roce 2012 získána finanční podpora ve výši 180.000,- Kč na prčickou část, která má délku 3 km a celkem 6 zastavení (na Vítkově náměstí v Prčici, u Morové kaple, u křížku, u sv. Isidora, u koupaliště a na náměstí 7. května v Sedlci). Jednotlivé aktivity projektu se realizovaly v roce 2013 a projekt bude ukončen v květnu 2014. Původní úvozová cesta spojující Sedlec s Prčicí byla výrazně obnovena, k zastavení u sv. Isidora byla instalována nová lavička a byly instalovány dřevěné konstrukce informačních panelů. Celkový rozpočet prčické části naučné stezky je 200.000,- Kč a původní název záměru projektu byl Naučná stezka „Za krásami Českého Meránu“.
Naučná stezka s názvem Od vítkovské růže k zázračnému prameni bude mít celkovou délku 7,3 km. Informační panely, jejichž součástí jsou i různé herní prvky, přináší pestré informace o minulosti i současnosti města a jeho okolí. Dozvíte se o Vítkovcích, starém šlechtickém rodu, který míval v erbu růži a ze kterého vzešli i slavní Rožmberkové. O archeologickém průzkumu v roce 2011, při kterém byly objeveny pozůstatky pravděpodobného sídla Vítkovců z druhé poloviny 12. století. O panských sídlech rozesetých po krajině a jejich dávných obyvatelích. O místních pověstech a legendách. O významných osobnostech regionu i o současném dění v něm. Povíme vám i o místním fenoménu jména „Pištěk“ a zavedeme vás k půvabné mariánské kapličce zvané Ježovka. Přímo z jejích základů vyvěrá pramen, o kterém pověst praví, že pokud se z něho napijete, bude se vás po celý rok držet zdraví.

Dotační peníze na realizaci naučné stezky byly získány obecně prospěšnou společností Český Merán od Místní akční skupiny Krajina srdce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Na spolufinancování projektu se podílí Město Sedlec-Prčice, kterému tímto patří velké poděkování. Rovněž velké poděkování patří firmě Služby Sedlec-Prčice s.r.o., která většinu aktivit projektu realizuje.

PRČICKÉ BÁBENÍ 2013 – již 7. ročník festivalu pro celou rodinu se konal v sobotu 21. září 2013 v Ateliéru Prčice. PROGRAM:
7,30 – 10 hod. – 7. ročník pochodu Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Start i cíl pochodu v Ateliéru Prčice.

Odpoledne od 13 hod
Krejčík Honza – AFRIKA je dětské divadelní představení s písničkami a veselými zápletkami. Krejčík Honza dostane od dětí objednávku na masky zvířat pro maškarní karneval. Obrázky mu nedopatřením rozstříhají neposedné nůžky. Krejčík se svými kamarády se vydá na výlet do Afriky a společně s dětmi dají do pořádku, co nůžky natropily a přitom si zazpívají písničky nejen o Africe a afrických zvířatech s krásnými texty Jiřího Žáčka. Představení je vhodné pro děti od 3 do 10 let. Délka 60 minut. Jednotné vstupné za 40,- Kč.

Odpoledne od 13,00 hod se na náměstí v Prčici konaly oslavy 110. výročí HASIČSKÉ ŽUPY SEDLECKÉ s následujícím programem:
- výstava historie zakládajících sborů na Infocentru v Prčici
- výstava a předvedení historické a současné techniky

 

Beseda s názvem „Putování s básníkem na podporu osvěty autismu – přidejte se i vy!“ se uskutečnila v pondělí 18. března 2013 od 18 hodin v Ateliéru Prčice. Naším hostem byl Pavel Hlušička alias Mnoháček Zgublačenko. Návštěvníků besedy nebylo mnoho (nicméně více než v některých okresních městech), ale o to byla příjemnější atmosféra. Když porozumíme lidem s autismem a oni budou mít šanci porozumět světu, uleví se tím mnohým rodinám a hlavně dětem. Putováním s básníkem byly zahájeny Dny osvěty autismu, které se konají každoročně na přelomu dubna a směřují k datu 2. 4., které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu.