MAS Krajina srdce

V této sekci najdete informace o aktivitách a podpořených projektech Místní akční skupiny Krajina srdce. Většinou se jedná o projekty partnerů naší obecně prospěčné společnosti. Přeji vám příjemné čtení.

Název projektu: Sušetice – místo pro všechny generace
FICHE – č. 10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů, Výzva č. 2013/VYZ-I
Žadatel – Město Sedlec-Prčice, Registrační číslo – 13/018/41200/031/000930
Adresa žadatele – nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Cílem projektu byla celková rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sušeticích – celkové náklady 538 618 Kč, dotace 289 339 Kč. Byly provedeny stavební práce a nakoupeno vybavení (stoly, židle, stolní fotbálek, ping-pong, ozvučení, TV, DVD…).
V rámci projektu proběhne téměř 25 akcí, které jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie – besedy, přednášky, cvičení, ukázky řemeslné výroby, tvořivé večery… Veškeré informace jsou a budou zveřejňovány na www.sedlec-prcice.cz a na webu Venkovské tržnice.

Název projektu: Záchrana sakrálních staveb na správním území Města Sedlec-Prčice
FICHE č. 12: I.1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II, Výzva č. 2012/VYZ-I
Žadatel – Město Sedlec-Prčice, Registrační číslo – 12/017/41200/031/001986
Adresa žadatele – nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Jednalo se o obnovu 9 sakrálních objektů – křížků a kapliček na území města (Bolechovice, Mrákotice, Divišovice, Rohov, Šanovice, Bolešín, Malkovice, Horní Matějov), součástí byla výsadba 3 nových stromů, údržba zeleně (obnovené plochy zeleně 21 m2). Celkové výdaje 342 520 Kč, dotace 227 545 Kč.

Projekt: Naučná stezka Za krásami Českého Meránu – sedlecká část
Projekt pro výzvu: OS MAS Krajina srdce, 2013 – Fiše č. 06 (III.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu)
Žadatel: Český Merán o.p.s.
Na sedleckou část naučné stezky jsme získali dotaci ve výši 175.936,- Kč v roce 2013. Celkový rozpočet zde byl ovšem větší z důvodu náročných terénních prací na úpravě staré obecní cesty od Ježovky k silnici mezi Sedlcem a Sušeticemi. Tato část naučné stezky se realizovala v roce 2014.
Celkový rozpočet sedlecké části naučné stezky: dotace = 175.936,- Kč (62 %) + spoluúčast = 108.078,- Kč (38 %) je celkem = 284.014,- Kč (100 %).
Na spolufinancování projektu se výrazně podílelo Město Sedlec-Prčice, kterému tímto patří velké poděkování. Rovněž velké poděkování patří firmě Služby Sedlec-Prčice s.r.o., která většinu technických aktivit projektu realizovala.
Naučná stezka s názvem Od vítkovské růže k zázračnému prameni má délku 7,3 km. Z jedenácti panelů, jejichž součástí jsou i různé herní prvky, se dozvíte pestré informace o minulosti i současnosti města a jeho okolí. Budete informováni o Vítkovcích, starém šlechtickém rodu, který míval v erbu růži a ze kterého vzešli i slavní Rožmberkové. O archeologickém průzkumu v roce 2011, při kterém byly objeveny pozůstatky pravděpodobného sídla Vítkovců z druhé poloviny 12. století. O panských sídlech rozesetých po krajině a jejich dávných obyvatelích. O místních pověstech a legendách. O významných osobnostech regionu i o současném dění v něm. Povíme vám i o místním fenoménu jména „Pištěk“ a zavedeme vás k půvabné mariánské kapličce zvané Ježovka. Přímo z jejích základů vyvěrá pramen, o kterém pověst praví, že pokud se z něho napijete, bude se vás po celý rok držet zdraví. Logo naučné stezky navrhla Marie Míkové ze Sedlce.
Slavnostní otevření Naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni se konalo v sobotu dne 28. června 2014 od 9,30 hodin v Ateliéru Prčice v Prčici. Všechny přítomné přivítal Zdeněk Sedláček, ředitel Český Merán o.p.s. Poděkoval zejména těm, kdo se podílel na vzniku myšlenky naučné stezky v okolí města, přípravách obsahu informačních panelů, stavebních pracích na terénních úpravách starých neprůchodných cest, na vyznačení stezky, apod. Jmenovitě:
- Příprava textů 11 informačních panelů: Alice Vlasová – pracovnice Turistického a informačního centra města Sedlec-Prčice a regionu Český Merán. Tomáš Míka – zastupitel města a učitel. Další, kteří svými texty přispěli – Václav Kovařík, Miroslav Fiala, Věra Kapková a Marie Kovalová.
- Korektury textů: Antonín Podzimek – člen rady města a nadšený historik.
-  Grafické práce na informačních panelech a letáku o stezce: Marie Míková – výtvarnice na mateřské dovolené.
- Vyznačení naučné stezky dle metodiky Klubu českých turistů: František Doktor – značkař KČT a sedlecký patriot.
- Stavební práce – jejich provádění vedl Miroslav Kaňka odpovědný vedoucí firmy Služby Sedlec-Prčice s.r.o.
Miroslava Jeřábková, starostka Města Sedlec-Prčice, rovněž poděkovala všem, kteří se naučnou stezkou zabývali. Zdůraznila, že slavnostním otevřením nic nekončí, naopak. Začíná každodenní práce, při které je nutno stezku udržovat a rozvíjet.

Projekt: Naučná stezka Za krásami Českého Meránu
Projekt pro výzvu: OS MAS Krajina srdce, září 2012 – Fiše č. 06 (III.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu)
Žadatel: Český Merán o.p.s.

Cílem záměru naučné stezky bylo vytvořit nenáročnou procházku okolím města, která by volně navazovala na vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice, stávající pěší turistické trasy a nevyužívané obecní komunikace – většinou staré úvozové cesty. Pro vlastní realizaci byla naučná stezka rozdělena na dvě samostatně funkční části – sedleckou a prčickou část. Nejdříve byla v roce 2012 získána finanční podpora ve výši 180.000,- Kč na prčickou část, která má délku 3 km a celkem 6 zastavení (na Vítkově náměstí v Prčici, u Morové kaple, u křížku, u sv. Isidora, u koupaliště a na náměstí 7. května v Sedlci). Původní úvozová cesta spojující Sedlec s Prčicí byla výrazně obnovena, k zastavení u sv. Isidora byla instalována nová lavička a byly instalovány dřevěné konstrukce informačních panelů. Oficiální název naučné stezky je: Naučná stezka Od vítkovské růže k zázračnému prameni. Celkový rozpočet prčické části naučné stezky: dotace = 180.000,- Kč (90 %) + spoluúčast = 20.036,- Kč (10 %) je celkem = 200.036,- Kč (100 %)

Projekt: Měšetice – náš domov, současný i budoucí
Projekt pro výzvu: OS MAS Krajina srdce č. 2009/VYZ-I (Fihe č. 10)
Žadatel: SDH Měšetice
Celkové výdaje na realizaci projektu: 380.764,- Kč

Cíl projektu: Projekt je svým zaměřením pomocnou rukou nejen členům SDH Měšetice, ale i ostatním občanům žijícím v nejbližším okolí. Budova využívaná mládeží dozná kvalitativních změn výměnou oken klubovny venkovních vstupních a vnitřních dveří. Zlepší se zároveň i ekonomická náročnost v souvislosti s vytápěním (přímotopy). Pořízením přitažlivého vybavení jak pro kulturní činnost (stoly a židle) tak i pro sportovní (stůl na stolní tenis) se posouvá využití klubovny pro širší veřejnost. Motivující bude nově vytvořený prostor (vitríny) pro zhodnocení sportovních výsledků jednotlivců i týmů. Vzdělávacím aktivitám a příležitostem pro zhodnocení výsledků činnosti bude nápomocen počítač ve formě notebooku a projektor s plátnem. Nejmladším občánkům, jejich maminkám a tatínkům poslouží menší vybavení dětského hřiště. Pro pořádání dětského karnevalu, ale i dalších činností bude vhodná sestava domácího kina (repro soustava).
V rámci projektu bude realizováno:
- výměna 8 stávajících oken špaletových za nová okna plastová
- výměna nevyhovujících vstupních dveří do budovy za dveře s bezpečnostními prvky
- výměna 1 ks vnitřních dveří u vstupu do klubovny
- oprava omítky
- zakoupení 1 ks notebooku se softwarem a antivir. programem
- zakoupení projekčního plátna a dataprojektoru včt. podstropní konzoly
- zakoupení 2 ks vitrín pro vnitřní použití
- zakoupení sestavy domácího kina (reproduktory)
- zakoupení 1 stolu na stolní tenis
- zakoupení 5 stolů a 20 židlí
- zakoupení herních prvků na dětské hřiště
Zahájení fyzické realizace projektu: 1.11. 2009
Ukončení fyzické realizace projektu: 30.9. 2010

Projekt: Otevřená galerie Tvrz Vrchotice
Žadatel: Objekt vrchotické tvrze – Ing. Otto Srb

Ve spolupráci majitele objektu vrchotické tvrze (Ing. Otto Srb) a Místní akční skupiny Krajina srdce je připravován projekt „Otevřená galerie Tvrz Vrchotice“. O čem projekt je? Projekt „Stálá expozice Českého Meránu a otevřená galerie Tvrz Vrchotice“ řeší spojení stálé expozice historických snímků, dokumentujících život a prostředí krajiny Českého Meránu a otevřený galerijní prostor, pro nekomerční prezentaci výtvarné a výtvarně řemeslné činnosti. Celá expozice je situována v historickém sklepení tvrze Vrchotice, která sama o sobě představuje významný architektonický objekt, typický pro Český Merán.
Expozice zahrnuje hlavní výstavní prostor se stálou expozicí na pěti výstavních panelech a otevřený galerijní prostor situovaný ve čtyřech odlišných prostorech – sklepních nikách. Prostory jsou vhodné pro prezentaci plošných i figurálních děl a předmětů. Celý prostor bude temperován a uměle nasvícen variabilním výstavním osvětlením. Součástí projektu je úprava vstupu do expozice a vstupní části nádvoří tvrze, včetně řešení prostoru před vstupem. Expozice bud přístupná veřejnosti v prodleném režimu a po dohodě s průvodcem.
Aktivity v rámci projektu:
- komunitní plánování projektu se uskutečnilo v sobotu 15.5. od 11 hod. v Ateliéru Prčice.

Jestliže máte nějaký záměr a potřebujete peníze na jeho realizaci tak neváhejte a zkuste si připravit projekt. Třeba zrovna ten váš bude podpořen. V případě potřeby informací neváhejte kontaktovat Mgr. Zdeňka Sedláčka na tel. čísle 604 15 14 52604 15 14 52 či e-mailem: zdenek.sedlacek@seznam.cz. Podrobné informace o výzvách získáte rovněž na stránkách MAS Krajina srdce.