Projekty 2012

V roce 2012 řešíme následující projekty:

Z rozpočtu Města Sedlec-Prčice v roce 2012 jsme získali příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Peníze by měly být použity na archivaci historických dokumentů (pohlednic, fotografií a dalších archiválií) a na organizaci kulturních aktivit.

Do podopatření „Podpora kultury, historických akcí a slavností“ Fondu kultury Středočeského kraje na rok 2012 byl předložen projekt s názvem Kulturní léto v Sedlci-Prčici. Cílem projektu je kvalitní organizace tří společensko-kulturních nadregionálních aktivit během léta roku 2012 na území Města Sedlec-Prčice:  XIII. ročník Derby Sedlec versus Prčice – začátek léta, Prázdninová výstava „Krásy Sedlce a Prčice na starých fotografiích“ v Komunitním centru Ateliér Prčice – průběh léta a VI. ročník podzimního multikulturního festivalu „Prčické bábení“ – konec léta. Projekt bohužel nebyl podpořen.

Do Nadace VIA jsme předložili projekt s názvem „Přírodou a historií Českého Meránu – cesty za poznáváním rodného kraje“. Výsledky budou v květnu.

Zkvalitnění našeho webu www.ceskymeran.cz Naše webovky jsou moderní, pravidelně aktualizované a jsou zdrojnicí mnoha užitečných informací. Pro zkvalitnění stránek Z. Sedláček navrhuje doplnění odkazu na sponzory – Sponzoři a partneři/Děkujeme za podporu. To by bylo vhodné i z důvodu naší snahy oslovovat nové sponzory. Po jednání s programátorem Filipem Stočesem by cena za software byla cca 500,- Kč. Jednání a příprava budou pokračovat.

Vydání obrazové publikace o Českém Meránu – spolupráce s fotografem Olegem Homolou. Bylo navrženo připravit finanční kalkulaci nákladů publikace, na které pracuje Oleg Homola.

Obnova panelu na židovském hřbitově a směrovky u silnice. Panel je nyní nečitelný a nedůstojný. Směrovky u silnice za Prčici s popisem – Židovský hřbitov 0,5 km – byla ukradena na podzim 2011. Bylo by vhodné ji obnovit, její instalace proběhla v roce 2006 a stála cca 3000,- Kč.

Aktivity v souvislosti s obnovou Vítkova náměstí v Prčici.

Kašna na Vítkově náměstí v Prčici – správní rada Český Merán o.p.s. na své schůzi dne 28. 3. 2012 podpořila snahu o navrácení čtyř čtvercových kamenných bloků kolem kašny na Vítkově náměstí v Prčici. Kamenné bloky vždy tvořily přirozenou součást kašny a dnes jsou jedním z mnoha nenahraditelných střípků místního kulturního dědictví, které je nutno chránit pro budoucí generace.

Informační panely na náměstí v Prčici. Původně zde byly dva s následujícími informacemi – mapa města s vycházkou po městské památkové zóně, informace o Prčici ve 4 jazycích, mapa Greenways Praha – Vídeň a mapa území Společenství obcí Čertovo břemeno s informací o Greenways Čertovo břemeno. V současné době není na náměstí panel žádný, ale Z. Sedláček vede jednání s M. Jeřábkovou a podobě nového panelu. Všichni se seznámili s návrhy možné podoby panelu od studenta architektury Jaroslava Krouze. Snahou by mělo být udělat alespoň jeden pořádný informační panel.

Doplnění vlajek před informačním centrem v Prčici. Dle dostupných informací by na 3 stožárech před informačním centrem v Prčici měly být následující vlajky – 1. Město Sedlec-Prčice, 2. Česká republika a 3. Evropská Unie. Správní rada Český Merán o.p.s. konstatuje, že je to velmi dobrý nápad.

Posvícení v Prčici. Na schůzi správní rady Český Merán o.p.s. dne 28. 3. 2012 bylo diskutováno využití Vítkova náměstí v Prčici během prčického posvícení. Po mnoha protestech z loňského roku, kdy z náměstí bylo pouze parkoviště, správní rada Český Merán o.p.s. doporučuje, aby se na náměstí vrátily stánky s přijatelným typem zboží – typ farmářských trhů.

Další aktivity, na kterých se podílíme:

Spolupráce na projektu „nové turistické oblasti“ na území našeho regionu, kterou připravuje občanské sdružení MAS Krajina srdce ve spolupráci s partnerskými regiony Táborsko, Bechyňsko, Voticko, Milevsko, Sedlčansko, Mladovožicko, Chýnovsko a Sedlecko-Prčicko. Na jednání přípravného výboru nové turistické oblasti ve čtvrtek 1. března 2012 byl odsouhlasen nový název oblasti – TOULAVA. Nyní se pracuje na vytvoření loga projektu.

Příprava projektu – Rozhledna Chocholík. V současné době je zpracováván záměr projektu rozhledny na vrcholu Chocholík, který se nachází nad rekreačním zařízením Monínec. Projekt by mohl být předložen do příští výzvy MAS Krajina srdce – fiše č. 6: II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu. Pozemek je ve vlastnictví p. Srba a na spolufinancování projektu by se podílela fa Monínec s.r.o.

Příprava projektu naučné stezky z Jetřichovic na Monínec. Podklady pro jednotlivá zastavení stezky jsou připravena. Opět by bylo možné projekt předložit do příští výzvy MAS Krajina srdce – fiše č. 6: II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu.

Památné stromy na území České Meránu. V současné době není na území města Sedlec-Prčice oficiálně vyhlášen ani jeden strom. Dobré by bylo oslovit p. Václava Kovaříka. Na vytipování vhodných stromů pracují i odborníci z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, kteří na území Společenství obcí Čertovo břemeno řeší projekt s názvem „Lokální identita zeleně venkovského prostředí“.

Rádi bychom obnovili zřejmě mosaznou pamětní desku Karla Hynka Máchy na Zvěřinci.