2012

LEDEN

pátek 20. 1. 2012 od 19 hodin se konal Večer pro zahřátí. Naše pozvání přijala Jitka Kosíková a téma její cestovatelské besedy znělo – Čtyři měsíce v Afgánistánu. Beseda byla o Afgánistánu, o Lékařích bez hranic, o tom, co tam Jitka viděla, zažila a vyfotografovala.

BŘEZEN

pátek 23. 3. 2012 od 19 hod. – Gotland – zemí Vikingů, rauků, větrných mlýnů a zkamenělin. Naše pozvání přijal Jindřich Částka z Kvasejovic a vyprávěl o cestě na ostrov Gotland (země Gótů) – největší ostrov Švédského království, ležící uprostřed Baltského moře. Krajina silurských vápencových útesů, které ve čtvrtohorách vyhladil pevninský ledovec, je citlivě zkulturněná stavbami větrných mlýnů, farmářských usedlostí,  a v neposlední řadě megalitickými stavbami z období severské doby železné a vikingské doby. Součástí přednášky s promítáním byla ukázka zkamenělých schránek živočichů silurského moře (443 – 416 miliónů let starých).

28. 3. 2012 se konala schůze správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Český Merán (v Prčici od 15,30 hodin)