Kdo jsme

Vítejte na strankách obecně prospěšné společnosti Český Merán

Obecně prospěšná společnost Český Merán byla založena 17-ti zakladateli podpisem zakládací smlouvy dne 25. ledna 2001 v Sedlci-Prčici a dne 11. 6. 2001 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. Dne 25. 5. 2011 byla v souvislosti s přijetím zákona č. 231/2010 Sb. (kterým byl podstatně novelizován zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) schválena 14-ti zakladateli nová zakládací smlouva.

Český Merán o.p.s. je nepolitická nezisková organizace a její činnost je finančně zajištěna z příspěvků jejích zakladatelů, sponzorů, sympatizantů, grantů a darů. Základní prioritou Český Merán o.p.s. je na základě principu partnerství podpora všech činností a aktivit, které vedou k pozitivnímu rozvoji regionu Český Merán (okolí města Sedlec-Prčice), zejména v oblastech rozvoje občanské společnosti, organizace kulturních aktivit, rozvoje cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí.

Adresa: Český Merán o.p.s., Vítkovo nám. 69, 257 91 Sedlec-Prčice

IČ: 26 45 84 20
bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., číslo účtu: 231 977 927/0300

Statutární zástupce a kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Sedláček – ředitel, tel.:   604 151 452 , zdenek.sedlacek@seznam.cz
Předseda správní rady – Ing. Zbyněk Kobliha, tel.:  603 522 294

Tyto stránky vznikly za finančního přispění Města Sedlec-Prčice – děkujeme velice.